- Theo phân tích của VietNamNet từ dữ liệu điểm thi của Bộ GD-ĐT, Hà Nam là địa phương có trung bình điểm thi THPT quốc gia năm 2018 cao nhất cả nước.

Xếp lần lượt ngay sau đó là về điểm trung bình thi THPT quốc gia năm 2018 cao nhất cả nước lần lượt là Nam Định, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, An Giang, Bình Dương Bạc Liêu, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và Bình Thuận.  

Hà Nội và Nghệ An không lọt vào danh sách này.

điểm thi THPT quốc gia 2018,điểm thi THPT quốc gia năm 2018,thi THPT quốc gia 2018,phổ điểm thi THPT quốc gia 2018

Dưới đây là những địa phương có điểm trung bình từng môn thi cao:

điểm thi THPT quốc gia 2018,điểm thi THPT quốc gia năm 2018,thi THPT quốc gia 2018,phổ điểm thi THPT quốc gia 2018
điểm thi THPT quốc gia 2018,điểm thi THPT quốc gia năm 2018,thi THPT quốc gia 2018,phổ điểm thi THPT quốc gia 2018
điểm thi THPT quốc gia 2018,điểm thi THPT quốc gia năm 2018,thi THPT quốc gia 2018,phổ điểm thi THPT quốc gia 2018
TP Hồ Chí Minh có điểm trung bình môn Tiếng Anh năm 2018 cao nhất cả nước, tiếp sau đó là Hà Nội.
 
điểm thi THPT quốc gia 2018,điểm thi THPT quốc gia năm 2018,thi THPT quốc gia 2018,phổ điểm thi THPT quốc gia 2018
điểm thi THPT quốc gia 2018,điểm thi THPT quốc gia năm 2018,thi THPT quốc gia 2018,phổ điểm thi THPT quốc gia 2018
điểm thi THPT quốc gia 2018,điểm thi THPT quốc gia năm 2018,thi THPT quốc gia 2018,phổ điểm thi THPT quốc gia 2018
điểm thi THPT quốc gia 2018,điểm thi THPT quốc gia năm 2018,thi THPT quốc gia 2018,phổ điểm thi THPT quốc gia 2018
điểm thi THPT quốc gia 2018,điểm thi THPT quốc gia năm 2018,thi THPT quốc gia 2018,phổ điểm thi THPT quốc gia 2018
điểm thi THPT quốc gia 2018,điểm thi THPT quốc gia năm 2018,thi THPT quốc gia 2018,phổ điểm thi THPT quốc gia 2018
điểm thi THPT quốc gia 2018,điểm thi THPT quốc gia năm 2018,thi THPT quốc gia 2018,phổ điểm thi THPT quốc gia 2018
điểm thi THPT quốc gia 2018,điểm thi THPT quốc gia năm 2018,thi THPT quốc gia 2018,phổ điểm thi THPT quốc gia 2018

Vũ Dung - Thanh Hùng

Cập nhật: Trong bản tin xuất bản ngày 12/7, do có nhầm lẫn, kết quả của 2 bảng thống kê môn tiếng Anh và môn Toán có chi tiết chưa chính xác. VietNamNet đã cập nhật bản tin vào ngày 13/7. Thành thật xin lỗi bạn đọc.