Thí sinh tra cứu điểm thi TẠI ĐÂY

Theo nguồn tin của VietNamNet, môn Sinh học có 333.830 thí sinh dự thi. Có 39 bài thi đạt điểm 10 nhưng cũng có 199.281 (chiếm 59,70%) bài thi dưới điểm 5.

Điểm trung bình của môn Sinh là 4,68; cao hơn năm trước.

Điểm trung vị 4,5.

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5.

Ngoài ra, môn Sinh học cũng ghi nhận có 98 bài thi dưới điểm 1.

Trong khi đó, năm 2018 môn Sinh học có 385.758 thí sinh dự thi. Trung binh điểm môn thi này là 4,54. Có 244.671 thí sinh có điểm dưới trung bình chiếm 63,43%. 

 

Có hai thí sinh đạt điểm 10; 9 thí sinh đạt điểm 9,75; ngược lại có 426 thí sinh bị điểm liệt. 

Điểm trung vị của môn thi 4,50; 4,25 là điểm số mà nhiều thí sinh đạt được nhất.  

Phổ điểm,điểm thi,Điểm thi THPT Quốc gia 2019
Phổ điểm,điểm thi,Điểm thi THPT Quốc gia 2019
Phổ điểm,điểm thi,Điểm thi THPT Quốc gia 2019
Phổ điểm môn Sinh thi THPT Quốc gia 2018

Như vậy, có thể thấy điểm trung bình môn Sinh học năm nay cao hơn năm trước.

Lê Huyền

Điểm trung bình môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 cao hơn năm ngoái

Điểm trung bình môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 cao hơn năm ngoái

- Theo nguồn tin VietNamNet có được, có 542.775 bài thi môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia 2019 có điểm dưới điểm trung bình.