Tại hội thảo quốc gia "Kế toán, kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC", các đại biểu đã đề xuất nhiều ý kiến thiết thực để việc đào tạo ngày càng đáp ứng nhu cầu hội nhập.

Việc gia nhập cộng đồng kinh tế chung châu Á (AEC) đã đa dạng hoá lao động trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại Việt Nam và đặt ra những yêu cầu mới, bởi kế toán là một trong tám ngành nghề được dịch chuyển lao động tự do trong khối.
Đổi mới chương trình để nguồn nhân lực thích ứng với hội nhập
Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán, kiểm toán có nhiều cơ hội làm việc ở các tập đoàn lớn.
Hội thảo "Kế toán, kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC" đã cung cấp các luận cứ khoa học và thực tế, đưa ra các giải pháp, kiến nghị đối với cơ quan Nhà nước, các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp phát triển lĩnh vực kế toán, tư vấn, dịch vụ hành nghề kế toán và kiểm toán để đáp ứng yêu cầu hội nhập.

 
Gần 130 bài viết của hội thảo tập trung vào các nội dung: Đào tao kế toán, kiểm toán; Dịch vụ hành nghề kế toán, kiểm toán; Các nghiên cứu về kế toán và kiểm toán và Các nghiên cứu về kiểm soát, phân tích trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP, AEC.

Hội thảo do Viện Kế toán - Kiểm toán thuộc Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức  ngày 20/11 trong khuôn khổ 25 năm thành lập viện. 

Song Nguyen