Nghị định này quy định các ưu đãi về thuế dành cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; cơ chế hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đào tạo tại doanh nghiệp; tổ chức và hoạt động của hội đồng kỹ năng ngành và quỹ phát triển giáo dục nghề nghiệp.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thế xuất, nhập khẩu. Ngoài ra, doanh nghiêp được giao đất, cho thuê đất, cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất liên quan đến hoạt động GDNN.

Doanh nghiệp đào tạo nghề sẽ được ưu đãi thuế
Học viên Trường CĐ Cơ điện Xây dựng Bắc Ninh trong giờ học. (Ảnh: Dũng Anh)

Doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ cùng liên kết đào tạo, hoặc doanh nghiệp được đặt hàng với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo nhân lực lao động cho doanh nghiệp thông qua hợp đồng đặt hàng đào tạo.

 

Doanh nghiệp cũng sẽ được thành lập trung tâm đào tạo, thực hiện tuyển sinh như các cơ sở nghề. Riêng Hội đồng kỹ năng ngành sẽ làm nhiệm vụ xác định nhu cầu kỹ năng và dự báo thị trường lao động, tư vấn về quá trình đổi mới giáo dục nghề nghiệp và đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp,xây dựng và cập nhật các tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; Đề xuất những nội dung thay đổi trong chương trình đào tạo đáp ứng thực tiễn tại doanh nghiệp và xu hướng hội nhập quốc tế.

Dự thảo cũng quy định quỹ đào tạo nghề nghiệp từ sự đóng góp của doanh nghiệp hoặc hoạt động đóng góp tự nguyện của các cá nhân, tổ chức và các nguồn thu hợp khác khác sẽ dành để chi cho hoạt động đào tạo nghề nghiệp cho người lao động của doanh nghiệp, hoạt động liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các hoạt động khác có liên quan.

L.Huyền