Theo nguồn tin của VietNamNet, môn Vật lý có gần 335.000 thí sinh dự thi.

Điểm trung bình của môn thi này là 5,57.

Điểm trung vị 5,75.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) của môn thi này là 109.259

Môn Vật lý chỉ có 2 bài thi đạt điểm 10.

Trong khi đó, năm 2018 môn Vật lý có 389220 thí sinh dự thi, trong đó có 188.375 thí sinh có điểm dưới 5 chiếm 48,4%.

Điểm trung bình của môn thi này là 4,97. Điểm trung vị 5.00.

 

Năm ngoái, cả nước cũng chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 10; 19 thí sinh đạt 9,75; 71 thí sinh được 9,5 và 119 thí sinh được 9,25 điểm. Về điểm 9, có 385 thí sinh đạt được. Môn thi này cũng có 637 bài thi bị điểm liệt.

Số điểm thí sinh đạt được nhiều nhất của môn thi này là 5.

phổ điểm,phổ điểm thi THPT quốc gia,điểm thi
phổ điểm,phổ điểm thi THPT quốc gia,điểm thi
phổ điểm,phổ điểm thi THPT quốc gia,điểm thi
Phổ điểm môn Vật Lý năm 2018

Lê Huyền

Điểm trung bình môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 cao hơn năm ngoái

Điểm trung bình môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 cao hơn năm ngoái

- Theo nguồn tin VietNamNet có được, có 542.775 bài thi môn Tiếng Anh thi THPT Quốc gia 2019 có điểm dưới điểm trung bình.