Theo đó 3 ngành: sư phạm Toán học, sư phạm Hóa học, sư phạm tiếng Anh có điểm sàn xét tuyển cao nhất là 21.

Cụ thể các ngành như sau

 
Điểm sàn xét tuyển Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cao nhất 21
Điểm sàn xét tuyển Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cao nhất 21

Lê Huyền