Theo đó 3 ngành: sư phạm Toán học, sư phạm Hóa học, sư phạm tiếng Anh có điểm sàn xét tuyển cao nhất là 21.

Cụ thể các ngành như sau

 
Trường ĐH Sư phạm TP.HCM,Tuyển sinh đại học,Xét tuyển đại học
Trường ĐH Sư phạm TP.HCM,Tuyển sinh đại học,Xét tuyển đại học

Lê Huyền