Điểm sàn xét tuyển từng ngành cụ thể như sau:

Điểm sàn xét tuyển Trường ĐH Nông lâm TP.HCM cao nhất 18
 

Lê Huyền

"Bắt tất cả thi để xét tốt nghiệp THPT là không cần thiết"

"Bắt tất cả thi để xét tốt nghiệp THPT là không cần thiết"

 -Kỳ thi THPT quốc gia sẽ "đi" tiếp như thế nào là vấn đề đang có nhiều ý kiến khác nhau.