Chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia là 650 thí sinh.

Điểm sàn xét tuyển ngành Quản lý hoạt động bay cao nhất 19.

Quản trị kinh doanh và Kỹ thuật hàng không 16;.

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông là 15.

Điểm sàn xét tuyển,Điểm sàn
Ảnh:

Lê Huyền

Điểm sàn xét tuyển vào 17 trường Quân đội cao nhất 23 điểm

Điểm sàn xét tuyển vào 17 trường Quân đội cao nhất 23 điểm

- Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng vừa công bố điểm sàn xét tuyển vào 17 trường Quân đội năm 2019.