Theo đó, đối với ngành Báo chí, ngành có tổ hợp môn chính nhân hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1 được quy về thang điểm 30 theo công thức: (Điểm môn 1 + Điểm môn 3 + Điểm môn chính * 2)*3/4 + điểm ưu tiên.

Mức điểm sàn xét tuyển đối với các ngành này là 16 điểm. Đối với các ngành còn lại, mức xét tuyển là 15,5 điểm.

Bên cạnh đó, thí sinh cần thỏa mãn thêm các điều kiện: Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên; Hạnh kiểm từng năm học trong 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.

Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viện cũng sẽ không công nhận trúng tuyển.

Chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành/chuyên ngành của trường cụ thể như sau:

Điểm sàn xét tuyển HV Báo chí và Tuyên truyền năm 2019

 

Điểm sàn xét tuyển HV Báo chí và Tuyên truyền năm 2019

Trong trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau ở cuối danh sách, thứ tự ưu tiên như sau:

Đối với ngành Báo chí, ưu tiên thí sinh có điểm thi Năng khiếu báo chí/Năng khiếu Ảnh báo chí/Năng khiếu Quay phim truyền hình cao hơn; Ưu tiên thí sinh có kết quả thi THPT quốc gia môn Ngữ văn cao hơn (hoặc điểm trung bình môn Ngữ văn 3 năm THPT cao hơn với thí sinh xét tuyển theo học bạ THPT).

Đối với các ngành có môn chính nhân hệ số (nhóm 3, nhóm 4), ưu tiên thí sinh có tổng điểm gốc 3 môn chưa nhân hệ số, chưa cộng điểm ưu tiên, chưa cộng điểm khuyến khích, chưa làm tròn cao hơn (hoặc điểm trung bình 3 năm THPT môn chính cao hơn đối với thí sinh xét tuyển theo học bạ THPT).

Đối với các ngành/chuyên ngành còn lại, ưu tiên thí sinh có kết quả thi THPT quốc gia môn Toán (điểm trung bình 3 năm THPT môn Toán đối với thí sinh xét tuyển theo học bạ THPT) cao hơn.

Thúy Nga

HV Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm trúng tuyển học bạ

HV Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm trúng tuyển học bạ

 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố mức điểm trúng tuyển năm 2019 đối với những thí sinh đăng kí vào trường theo hình thức xét tuyển học bạ.