Điểm sàn là tổng điểm các môn thi/bài thi của tổ hợp môn thi/bài thi đã cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Đối với các ngành/nhóm ngành có môn Tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển, nhà trường chỉ sử dụng kết quả điểm bài thi Tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài Tiếng Anh.

Điểm sàn từng ngành cụ thể như sau:

 
Điểm sàn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM từ 16-20
Điểm sàn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM từ 16-20

Lê Huyền

Điểm chuẩn dự kiến ĐH Bách khoa TP.HCM cao nhất trên 27

Điểm chuẩn dự kiến ĐH Bách khoa TP.HCM cao nhất trên 27

Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ tăng cao. Ngành có điểm chuẩn cao nhất sẽ trên 27 điểm.