Điểm sàn xét tuyển các ngành cụ thể như sau:

ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển từ 15-20 điểm
ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển từ 15-20 điểm
 

Đối với các ngành liên kết quốc tế, nhà trường nhận định điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển cũng là điểm chuẩn trúng tuyển năm nay. 

ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển từ 15-20 điểm

Lê Huyền

Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm sàn xét tuyển

Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm sàn xét tuyển

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2020.