Điểm sàn Trường ĐH Sài Gòn từ 16 đến 21.

Điểm sàn là tổng điểm 3 môn thi (không nhân hệ số môn chính) + điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng.

Các ngành có điểm sàn 16 điểm: Quản lý giáo dục, Quốc tế học, Thông tin – thư viện, Khoa học môi trường, Toán ứng dụng, Công nghệ thông tin (chất lượng cao), Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử, Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông, Công nghệ kĩ thuật môi trường, Kĩ thuật điện, Kĩ thuật điện tử - viễn thông

Các ngành có điểm sàn 17 điểm: Tâm lí học

Các ngành có điểm sàn 17,5 điểm: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật

Các ngành có điểm sàn 18 điểm: Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch), Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị văn phòng, Luật, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin

Các ngành có điểm sàn 18,5 điểm: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục chính trị, Sư phạm Vật lí, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Các ngành có điểm sàn 20 điểm: Sư phạm Tiếng Anh, Thanh nhạc, Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch)

Ngành có điểm sàn 21 điểm: Sư phạm Toán học

Điểm sàn môn Văn (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) đối với ngành Giáo dục Mầm non = 18,5 × 1/3; đối với ngành Sư phạm Âm nhạc và ngành Sư phạm Mỹ thuật = 17,5 × 1/3.

Điểm sàn Trường ĐH Tôn Đức Thắng tính theo thang 40. Điểm sàn là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, tương ứng với từng ngành xét tuyển), cộng với điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Ví dụ thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020:

 

Toán: 7,10 điểm; Văn: 6,70 điểm; Anh: 7,00 điểm. Thí sinh thuộc khu vực 1.
Xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) trong đó môn nhân hệ số 2 là môn Anh.

Như vậy, điểm xét tuyển của thí sinh theo tổ hợp D01 ngành Ngôn ngữ Anh được tính = Điểm Toán + Điểm Văn + Điểm Anh *2 + Điểm ưu tiên

                           = 7,10 + 6,70 + 7,00*2 + 1,00 = 28,80 điểm

Điểm sàn cụ thể như sau:

Trường ĐH Sài Gòn, ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn
Trường ĐH Sài Gòn, ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn
Trường ĐH Sài Gòn, ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn
Trường ĐH Sài Gòn, ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn
Trường ĐH Sài Gòn, ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn
Trường ĐH Sài Gòn, ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn

Lê Huyền

Biến động điểm chuẩn Trường ĐH Sài Gòn 5 năm gần đây

Biến động điểm chuẩn Trường ĐH Sài Gòn 5 năm gần đây

Điểm chuẩn Trường ĐH Sài Gòn trong 5 năm gần đây tương đối cao.