Điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ  ĐH năm 2016 do Bộ GD-ĐT quy định.

Điều kiện xét tuyển, thí sinh trên tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại các cụm thi do các trường ĐH chủ trì. Các môn thi trong tổ hợp đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đều có điểm thi lớn hơn 1.0 và có tổng điểm không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ đại học năm 2016 do Bộ quy định.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp ĐKXT (theo danh sách công bố kèm theo, không nhân hệ số), điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên diện chính sách. Nếu ngành ĐKXT có nhiều tổ hợp môn thi thì điểm xét tuyển của thí sinh được tính theo tổng điểm của tổ hợp môn thi có điểm lớn nhất. 

Trường thực hiện nguyên tắc xét tuyển căn cứ trên điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của ngành. Không có mức chênh lệch điểm trúng tuyển đối với các tổ hợp xét tuyển khác nhau của cùng một ngành xét tuyển. 

Trong trường hợp có nhiều thí sinh có cùng tổng điểm dẫn đến vượt chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét thêm tiêu chí phụ là điểm thi môn chính trong tổ hợp xét tuyển. 

 

Cách thức xét tuyển giữa ngành thứ nhất và ngành thứ hai (theo thứ tự ưu tiên trong Phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh): Nhà trường công bố bảng phân bổ chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng thứ nhất và nguyện vọng thứ hai cho mỗi ngành. 

Hội đồng tuyển sinh xét tuyển nguyện vọng thứ nhất dựa trên đăng ký nguyện vọng thứ nhất của các thí sinh và chỉ tiêu nguyện vọng thứ nhất của mỗi ngành. Sau khi đã xét tuyển xong nguyện vọng thứ nhất, các thí sinh không trúng tuyển sẽ được xét tuyển vào các ngành đã đăng ký nguyện vọng thứ hai với chỉ tiêu đã công bố.

Các tổ hợp 3 môn xét tuyển: Khối A00, A01, C01, B00, D01, D07, C00

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh xem TẠI ĐÂY.

Lê Huyền