Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên, lớp chuyên năm 2020.

Thành phố có 2 trường chuyên là THPT Chuyên Lê Hồng Phong và THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa. So với năm ngoái, điểm chuẩn vào các lớp chuyên Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cả 2 trường đều tăng từ 2 đến 3,5 điểm.

Tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, điểm chuẩn lớp chuyên Toán tăng 3,5 điểm, chuyên Ngữ văn tăng 2 điểm, chuyên Anh tăng 2,5 điểm. Các lớp chuyên Sinh và Tin học cũng tăng từ 1 đến 1,5 điểm so với năm trước.

Tại Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, điểm chuẩn lớp chuyên Toán tăng 3 điểm, chuyên Ngữ văn tăng 2 điểm và chuyên Tiếng Anh cũng tăng 2 điểm so với năm ngoái.

Trong khi đó, điểm chuẩn các lớp chuyên Lý, Hóa ở cả hai trường chuyên đều giảm mạnh. Lớp chuyên Lý và chuyên Hóa ở Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong giảm 3,5 và 3,25 điểm so năm trước. Lớp chuyên Lý ở Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa giảm 5,75 điểm, chuyên Hóa giảm 4 điểm so với năm trước.

Điểm chuẩn vào lớp chuyên Hóa ở các trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Hữu Huân giảm rõ rệt so với năm trước lần lượt là 4,25 – 3,25 – 2,5 – 4,25.

Tuy nhiên, năm nay điểm chuẩn lớp chuyên Lý tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi và THPT Nguyễn Hữu Huân tăng đột biến. Trong đó, điểm chuẩn lớp chuyên Lý ở Trường THPT Mạc Đĩnh Chi tăng 7 điểm, lớp chuyên Lý Trường THPT Nguyễn Hữu Huân tăng 5,25 điểm so với năm 2019.

Riêng điểm chuẩn chuyên Anh ở các trường chuyên và trường THPT có lớp chuyên đều tăng so với năm 2019.

 

Năm 2020, lần đầu tiên tuyển sinh lớp chuyên Sử ở Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong có điểm chuẩn ở mức 31 cho NV1 và 31,5 cho NV2.

Điểm xét tuyển vào các lớp chuyên = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ) + (Điểm thi môn chuyên x 2)+ Điểm ưu tiên.

Chênh lệch điểm chuẩn vào trường chuyên năm nay so với 2019 ở TP.HCM:

Điểm trúng tuyển vào trường chuyên ở Sài Gòn tăng mạnh
Điểm trúng tuyển vào trường chuyên ở Sài Gòn tăng mạnh
Điểm trúng tuyển vào trường chuyên ở Sài Gòn tăng mạnh

Lê Huyền

TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên

TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên

Sáng nay (28/7), Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2020-2021.