Điểm chuẩn và số thí sinh trúng tuyển như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Y dược TP.HCM cao nhất 26,7

Theo đó chỉ tiêu trúng tuyển đã trừ đi chỉ tiêu dự bị dân tộc.

 

Điểm trúng tuyển đã cộng điểm ưu tiên

Lê Huyền

Điểm chuẩn vào Trường ĐH Dược Hà Nội năm 2019 là 24,5

Điểm chuẩn vào Trường ĐH Dược Hà Nội năm 2019 là 24,5

 - Trường ĐH Dược Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn chính thức đối với ngành đào tạo duy nhất của trường là ngành Dược học.