Điểm chuẩn của Trường ĐH Thương mại hầu như không có nhiều biến động trong 5 năm trở lại đây, dao động từ 19,5 – 24,5 điểm. Các ngành/ chuyên ngành có điểm chuẩn cao nhất vẫn là Kinh doanh quốc tế, Marketing (Marketing thương mại), Kế toán (Kế toán doanh nghiệp).

Cụ thể, ngành Kinh doanh quốc tế có điểm đầu vào cao nhất tại Trường ĐH Thương Mại với 23,7 điểm trong năm 2019.

Ngành Marketing (Marketing thương mại) đứng top đầu với 21,55 trong năm 2018 và 24,5 trong năm 2017.

Năm 2016 và năm 2015, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) với mức điểm chuẩn lần lượt là 23,5 và 22,75 ở khối A00.

Các ngành và chuyên ngành đại trà khác của trường có đầu vào khá đồng đều và đều trên 22 điểm trong năm 2019. So với năm 2018, điểm chuẩn ĐH Thương mại năm 2019 cao hơn hẳn.

Cụ thể, điểm chuẩn Trường ĐH Thương mại trong vòng 5 năm qua như sau:

 

Điểm chuẩn Trường ĐH Thương Mại trong 5 năm qua

Điểm chuẩn Trường ĐH Thương Mại trong 5 năm qua

Điểm chuẩn Trường ĐH Thương Mại trong 5 năm qua

Năm 2020, Trường ĐH Thương mại tuyển sinh theo 3 phương án với tổng chỉ tiêu là 3.420. Mức điểm sàn xét tuyển được trường đưa ra là 18 điểm (bao gồm điểm 3 bài thi/môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực).

Thúy Nga

Điểm chuẩn Trường ĐH Ngoại thương các năm qua

Điểm chuẩn Trường ĐH Ngoại thương các năm qua

Nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế Quốc tế, Luật luôn là những ngành có mức điểm chuẩn cao nhất vào Trường ĐH Ngoại thương qua các năm.