Điểm chuẩn các ngành như sau:

Tuyển sinh đại học,Tuyển sinh đại học 2019
Tuyển sinh đại học,Tuyển sinh đại học 2019
 
Tuyển sinh đại học,Tuyển sinh đại học 2019
Tuyển sinh đại học,Tuyển sinh đại học 2019

Lê Huyền

Điểm chuẩn 18 trường Quân đội năm 2019

Điểm chuẩn 18 trường Quân đội năm 2019

- Ban tuyển sinh Quân sự - Bộ Quốc phòng vừa công bố điểm chuẩn vào 18 trường quân đội.