Điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM năm 2019
Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM năm 2019
 
Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM năm 2019
Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM năm 2019

Lê Huyền

Điểm chuẩn 18 trường Quân đội năm 2019

Điểm chuẩn 18 trường Quân đội năm 2019

- Ban tuyển sinh Quân sự - Bộ Quốc phòng vừa công bố điểm chuẩn vào 18 trường quân đội.