Thưo đó, điểm chuẩn cao nhất 23,55

 

III

DDS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

1

7140201

Giáo dục Mầm non

18,35

TTNV <= 1

2

7140202

Giáo dục Tiểu học

18,00

TTNV <= 1

3

7140204

Giáo dục Công dân 

18,00

TTNV <= 2

4

7140205

Giáo dục Chính trị

18,00

TTNV <= 2

5

7140209

Sư phạm Toán học

19,00

TTNV <= 5

6

7140210

Sư phạm Tin học

19,40

TTNV <= 1

7

7140211

Sư phạm Vật lý

18,00

TTNV <= 1

8

7140212

Sư phạm Hoá học

18,05

TTNV <= 2

9

7140213

Sư phạm Sinh học

18,30

TTNV <= 1

10

7140217

Sư phạm Ngữ văn

19,50

TTNV <= 3

11

7140218

Sư phạm Lịch sử

18,00

TTNV <= 5

12

7140219

Sư phạm Địa lý

18,00

TTNV <= 3

13

7140221

Sư phạm Âm nhạc

23,55

TTNV <= 1

14

7140247

Sư phạm Khoa học tự nhiên 

18,05

TTNV <= 4

15

7140249

Sư phạm Lịch sử- Địa lý 

18,00

TTNV <= 2

16

7140250

Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học 

18,15

TTNV <= 1

17

7229010

Lịch sử

15,75

TTNV <= 3

18

7229030

Văn học

15,00

TTNV <= 2

19

7229040

Văn hoá học 

15,00

TTNV <= 2

20

7310401

Tâm lý học

15,00

TTNV <= 4

21

7310401CLC

Tâm lý học (Chất lượng cao)

15,25

TTNV <= 3

22

7310501

Địa lý học

15,00

TTNV <= 3

23

7310630

Việt Nam học 

18,00

TTNV <= 5

24

7310630CLC

Việt Nam học (Chất lượng cao)

15,00

TTNV <= 8

25

7320101

Báo chí

20,00

TTNV <= 8

26

7320101CLC

Báo chí (Chất lượng cao)

20,15

TTNV <= 3

27

7420201

Công nghệ sinh học 

15,20

TTNV <= 4

28

7440102

Vật lý học 

17,00

TTNV <= 4

29

7440112

Hóa học

15,00

TTNV <= 4

30

7440112CLC

Hóa học (Chất lượng cao)

15,50

TTNV <= 2

31

7440301

Khoa học môi trường 

18,45

TTNV <= 2

32

7460112

Toán ứng dụng

18,50

TTNV <= 2

33

7480201

Công nghệ thông tin 

15,05

TTNV <= 2

34

7480201CLC

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)

15,10

TTNV <= 1

35

7480201DT

Công nghệ thông tin (đặc thù)

16,55

TTNV <= 1

36

7760101

Công tác xã hội

15,00

TTNV <= 5

37

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

16,05

TTNV <= 2

38

7850101CLC

Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) 

18,45

TTNV <= 6

Lê Huyền

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM công bố điểm chuẩn 2019

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM công bố điểm chuẩn 2019

- Tối 8/8, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đã công bố điểm chuẩn đại học 2019 từ kết quả thi THPT quốc gia.