Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng chính thức công bố điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018. 28/31 ngành có điểm chuẩn 14.

Ngành Răng Hàm Mặt với điểm trúng tuyển 18.50 điểm. Kế đó, ngành Giáo dục Mầm non có điểm trúng tuyển 17 điểm; ngành Dược học có điểm trúng tuyển 16 điểm. Tất cả các ngành còn lại có điểm trúng tuyển là 14 điểm.

 
Điểm chuẩn  2018 Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

 Lê Huyền

Các trường đại học lần lượt công bố điểm chuẩn

Các trường đại học lần lượt công bố điểm chuẩn

Không ngoài dự đoán, trong số hơn 80 trường đã thông báo, điểm chuẩn năm 2018 hầu hết đều thấp hơn năm 2017; thậm chí có ngành giảm gần 9 điểm.