Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:

Chương trình Cử nhân Chất lượng cao: 20.15.

Ngành Tài chính - Ngân hàng : 21.75đ

Ngành Quản trị Kinh doanh: 22.5đ
Ngành Kế toán : 21.9đ

Ngành Kinh tế - Quốc tế: 22.8 đ

Ngành Ngôn Ngữ Anh: 22.3 đ

Ngành Luật Kinh tế: 21.3đ

 

Ngành Hệ thống thông tin quản lý: 21.2 đ

Đại học chính quy Quốc tế song bằng: 15.56đ

Năm 2019, chỉ tiêu tuyển sinh từ kết quả thi THPT quốc gia của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM là 3000. 

Năm nay điểm sàn xét tuyển là 15,5, như vậy nhiều ngành có điểm chuẩn cao hơn rất nhiều so với điểm sàn.

Mặt khác, nếu như năm 2018, điểm chuẩn của Trường ĐH Ngân hàng chỉ dao động từ 18 đến 20,6 thì năm nay điểm chuẩn nhiều ngành tăng, thậm chí tăng hơn 2 điểm so với năm ngoái.

Lê Huyền

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM từ 17- 21

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM từ 17- 21

- Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2019. Mức điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia từ 17 đến 21