Cụ thể mức điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2019 như sau:

Trường ĐH Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019
Trường ĐH Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019
Trường ĐH Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019
 
Trường ĐH Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019
Trường ĐH Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019

Thanh Hùng

Học viện Cảnh sát nhân dân công bố điểm chuẩn năm 2019

Học viện Cảnh sát nhân dân công bố điểm chuẩn năm 2019

- Học viện Cảnh sát nhân dân vừa công bố mức điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019.