Theo đó, điểm chuẩn dao động từ 17 đếm 21,5 điểm. 

Mức điểm chuẩn nhà trường công bố dành cho các thí sinh thuộc khu vực 3, không thuộc diện ưu tiên chính sách vào các ngành thuộc bậc đại học hệ chính quy nhập học tại cơ sở TP.HCM. 

Thí sinh trúng tuyển nhập học từ ngày 9/8 đến hết ngày 15/8, thí sinh có thể đến nhận giấy báo trực tiếp tại trường để làm thủ tục nhập học.

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM từ 17 đến 21,5
 
Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM từ 17 đến 21,5
Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM từ 17 đến 21,5

Lê Huyền

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2019

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2019

 - Sáng 9/8, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội công điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2019.