Cụ thể mức điểm chuẩn trúng tuyển các ngành/chương trình đào tạo của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019 như sau:

Trường ĐH Công nghệ:

điểm chuẩn đại học,tuyển sinh đại học,xét tuyển đại học
điểm chuẩn đại học,tuyển sinh đại học,xét tuyển đại học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên:

điểm chuẩn đại học,tuyển sinh đại học,xét tuyển đại học
điểm chuẩn đại học,tuyển sinh đại học,xét tuyển đại học

 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn:

điểm chuẩn đại học,tuyển sinh đại học,xét tuyển đại học
điểm chuẩn đại học,tuyển sinh đại học,xét tuyển đại học
điểm chuẩn đại học,tuyển sinh đại học,xét tuyển đại học
điểm chuẩn đại học,tuyển sinh đại học,xét tuyển đại học
 

Trường ĐH Ngoại ngữ: 

điểm chuẩn đại học,tuyển sinh đại học,xét tuyển đại học

Trường ĐH Kinh tế:

điểm chuẩn đại học,tuyển sinh đại học,xét tuyển đại học

Trường ĐH Giáo dục:

điểm chuẩn đại học,tuyển sinh đại học,xét tuyển đại học

Khoa Luật và Khoa Y dược:

điểm chuẩn đại học,tuyển sinh đại học,xét tuyển đại học

Khoa Quốc tế và Khoa Quản trị và Kinh doanh:

điểm chuẩn đại học,tuyển sinh đại học,xét tuyển đại học

Thanh Hùng

Trường ĐH Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019

Trường ĐH Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019

- Trường ĐH Giao thông vận tải vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019.