Cụ thể mức điểm chuẩn trúng tuyển các ngành/chương trình đào tạo của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019 như sau:

Trường ĐH Công nghệ:

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên:

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019

 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn:

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019
 

Trường ĐH Ngoại ngữ: 

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019

Trường ĐH Kinh tế:

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019

Trường ĐH Giáo dục:

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019

Khoa Luật và Khoa Y dược:

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019

Khoa Quốc tế và Khoa Quản trị và Kinh doanh:

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019

Thanh Hùng

Trường ĐH Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019

Trường ĐH Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019

- Trường ĐH Giao thông vận tải vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019.