- Điểm chuẩn 2018 cao nhất của Trường ĐH Văn hoá Hà Nội là 24,75 điểm. 

 

Điểm chuẩn đại học Văn hoá Hà Nội

Điểm chuẩn đại học Văn hoá Hà Nội

Điểm chuẩn đại học Văn hoá Hà Nội

Điểm chuẩn đại học Văn hoá Hà Nội

Điểm chuẩn đại học Văn hoá Hà Nội

 Nguyễn Thảo