Ngày 17/8, Trường sĩ quan Phòng hóa công bố điểm chuẩn năm 2016 và danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường.

Trường tuyển 50 chỉ tiêu. Theo đó, thí sinh khu vực phía Bắc có điểm trúng tuyển miền Bắc (từ Quảng Bình trở ra) là 24,5, xét tiêu chí phụ 1 là điểm môn Hóa đạt từ 7 trở lên.

Điểm chuẩn trúng tuyển miền Nam (từ Quảng Trị trở vào) là 21.25 điểm, xét tiêu chí phụ 1 là điểm môn Hóa đạt từ 6 trở lên, tiêu chí phụ 2 (tổng điểm trung bình của 3 môn: Toán, Lý, Hóa trong 5 học kỳ) đạt 121.10 điểm.    

Danh sách thí sinh trúng tuyển miền Bắc

 
Trường Sĩ quan Phòng hóa công bố điểm chuẩn

Danh sách thí sinh trúng tuyển miền Nam

Trường Sĩ quan Phòng hóa công bố điểm chuẩn

Ngân Anh