Năm 2019, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển 3.000 chỉ tiêu từ kết quả thi THPT quốc gia. Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 15,5 điểm, nhưng điểm chuẩn của nhiều ngành cao hơn rất nhiều so với mức này. Ngoại trừ chương trình song bằng, các ngành còn lại đều có điểm chuẩn trên 20. Ngành cao nhất có điểm chuẩn là 22,8.  

Năm 2018, điểm chuẩn ngành thấp nhất là 18, ngành cao nhất là 20,6.

Năm 2017, điểm chuẩn tất cả các ngành đều trên 20,25 và tương đối đồng đều. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là 23,25.

Năm 2016, điểm chuẩn tất cả các ngành của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đều ở mức 20,5.

 

Năm 2015, điểm chuẩn các ngành của trường cũng ổn định và tương đối cao. Trong đó ngành thấp nhất có điểm chuẩn 21,69. Ngành cao nhất có điểm chuẩn 22.31. Các ngành còn lại có điểm chuẩn 21,75.

Sau đây là điểm chuẩn Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM 5 năm gần đây: 

Điểm chuẩn Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM 5 năm qua
Điểm chuẩn Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM 5 năm qua

Lê Huyền

Vì sao điểm chuẩn vào đại học có thể tăng mạnh?

Vì sao điểm chuẩn vào đại học có thể tăng mạnh?

Đại diện nhiều trường đại học cho biết với thực tế kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa diễn ra, các trường có thể yên tâm xét tuyển từ kết quả thi và dự đoán điểm chuẩn sẽ tăng.