Hội đồng tuyển sinh Học viện Quân y đã họp thông qua điểm chuẩn đại học dự kiến vào Học viện năm 2016.

HV Quân y công bố điểm chuẩn đại học dự kiến hệ dân sự
Học viện Quân y

Nhà trường thông báo điểm chuẩn đại học dự kiến hệ dân sự như sau:

1. Ngành Bác sĩ đa khoa (D720101): 26,00

 

2. Ngành Dược sĩ (D720401): 25,50

Được biết ngành Dược sĩ hệ dân sự với mức điểm chuẩn trên đang thừa thí sinh đủ điểm so với chỉ tiêu, nhà trường có thể phải xét đến tiêu chí học bạ.

Theo dự kiến, sáng ngày 17/8 Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng sẽ họp thông qua phương án điểm trúng tuyển và thông báo tới các trường.

Học viện Quân y sẽ công bố điểm trúng tuyển của hệ Quân và Dân sự trước 14h00 ngày 17/8.

Ngân Anh