Điểm chuẩn đại học dự kiến cao nhất của Học viện Kỹ thuật Quân sự là 23,5 ngành Công nghệ Thông tin khối A và A1.

Hội đồng tuyển sinh Học viện Kỹ thuật Quân sự vừa công bố điểm trúng tuyển dự kiến các ngành đào tạo kỹ sư dân sự năm 2016.

Theo đó, điểm trúng tuyển dự kiến cao nhất là 23,5 ngành Công nghệ Thông tin khối A và A1.

Ngành Kỹ thuật Phần mềm có điểm trúng tuyển dự kiến 22,5 khối A và A1.

Ngành Truyền thông và Mạng máy tính có điểm trúng dự kiến 21 với khối A và 21,25 điểm khối A1.

Học viện Kỹ thuật Quân sự công bố điểm chuẩn dự kiến

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa có điểm trúng tuyển dự kiến 21,25 khối A và A.

Ngành Khoa học máy tính có điểm trúng tuyển dự kiến 19,25 khối A và 21 điểm khối A1.

Ngành Kỹ thuật điện, điện tử có điểm trúng tuyển dự kiến 20 khối A và A1, năm ngoái là 20,5 khối A và 18,75 khối A1.

Ngành Hệ thống Thông tin dự kiến điểm trúng tuyển 19,75 khối A và 20 khối A1.

 

Kỹ thuật Cơ điện tử có điểm trúng tuyển dự kiến 19,75 khối A và 19,5 điểm khối A1.

Ngành Kỹ thuật Cơ khí có điểm trúng tuyển dự kiến 18,5 khối A và A1.

Ngành Kỹ thuật xây dựng có điểm trúng tuyển dự kiến 17,5 với khối A và 18,5 khối A1.

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học có điểm trúng tuyển dự kiến 16 khối A và 15 khối D7.

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông dự kiến điểm trúng tuyển 16 với khối A và A1.

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường có điểm trúng tuyển dự kiến 16 khối A và 17 đối với khối A1.

Năm 2016, Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển sinh 3.190 chỉ tiêu các ngành đào tạo kỹ sư quân sự và 13 ngành đào tạo kỹ sư dân sự. Trong đó, các ngành đào tạo kỹ sư dân sự tuyển sinh 1.850 chỉ tiêu.

Điểm trúng tuyển năm đại học 2016 chính thức sẽ được Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng quyết định sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.

Ngân Anh

Từ 15 - 17.8 các trường công an, quân đội công bố điểm chuẩn
Theo thông tin từ Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng, chiều 17.8 các trường khối quân đội mới công bố điểm chuẩn. Còn Cục Đào tạo Tổng cục Chính trị Bộ Công an cũng cho biết, sớm nhất thì chiều nay (15.8) các trường khối công an sẽ có điểm chuẩn.
Theo Quý Hiên - Thanh Niên