Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã chính thức công bố điểm chuẩn vào các trường công an nhân dân năm 2016.

Được biết, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an để công bố điểm xét tuyển sớm hơn dự kiến, đáp ứng lòng mong mỏi của thí sinh và bậc phụ huynh.

Điểm chuẩn đại học cụ thể của các trường công an như sau:

1. Học viện An ninh nhân dân

Ngành

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối D1

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Điều tra trinh sát

26,5

28

25,5

26,75

24,25

29,75

24

27,75

Công nghệ thông tin

27

26

25,5

25,5

An toàn thông tin

27,25

27

28,28

0

Luật

25,75

26,75

22,75

27,25

26,25

26,75

Ngôn ngữ Anh

24,5

25,5

Ngôn ngữ Trung Quốc

22,5

26,25

2. Trường ĐH an ninh nhân dân

Ngành

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối D1

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Điều tra trinh sát

25,00

26,25

24,25

25,25

23,00

27,50

22,00

25,50

3. Trường ĐH Cảnh sát nhân dân

 

Ngành

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối D1

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Điều tra trinh sát

25,00

26,75

23,75

26,50

22,75

26,50

23,00

25,00

4. Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy

Khu vực

Khối A

Nam

Nữ

Phía Bắc

25,25

27,5

Phía Nam

23,75

26,5

5. Trường ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND

Khu vực

Khối A

Khối A1

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Phía Bắc

26,50

28,00

25,50

26,50

Phía Nam

23,75

25,00

22,50

24,75

6. Học viện cảnh sát nhân dân

Ngành

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối D1

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

- Điều tra trinh sát

27,50

27,75

25,50

27,75

25,00

29,50

24,00

27,00

- Luật

+ Phía Bắc

27,25

28,50

25,25

29,50

23,00

26,75

+ Phía Nam

25,00

24,50

23,50

26,50

20,00

0

- Ngôn ngữ Anh

+ Phía Bắc

24,50

28,75

+ Phía Nam

21,00

- Ngôn ngữ Trung

+ Phía Bắc

24,00

26,75

+ Phía Nam

21,25

7. Học viện Chính trị Công an nhân dân

Khu vực

Khối C

Khối D1

Nam

Nữ

Nam

Nữ

+ Phía Bắc

22,25

28,00

21,75

25,25

+ Phía Nam

24,75

27,25

21,75

25,50

Ngân Anh