- Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) có điểm chuẩn cao nhất là 25 điểm, thấp nhất là 16 điểm. 

Điểm chuẩn 2018 của Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn

Điểm chuẩn đại học,ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Điểm chuẩn đại học,ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Điểm chuẩn đại học,ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Điểm chuẩn đại học,ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Điểm chuẩn đại học,ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Điểm chuẩn đại học,ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Điểm chuẩn đại học,ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Điểm chuẩn đại học,ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Điểm chuẩn đại học,ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Điểm chuẩn đại học,ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Điểm chuẩn đại học,ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Điểm chuẩn đại học,ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Điểm chuẩn đại học,ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Điểm chuẩn đại học,ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Điểm chuẩn đại học,ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Điểm chuẩn đại học,ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Điểm chuẩn đại học,ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Điểm chuẩn đại học,ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Điểm chuẩn 2018 của Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn

Nguyễn Thảo

Công bố điểm chuẩn 9 trường, khoa thuộc ĐH Đà Nẵng

Công bố điểm chuẩn 9 trường, khoa thuộc ĐH Đà Nẵng

ĐH Đà Nẵng vừa công bố điểm chuẩn cho 9 trường, khoa thành viên. Đây là ĐH lớn nhất khu vực miền Trung. Điểm chuẩn thấp nhất 15, cao nhất 23 điểm. Khoa Y dược khá cao.

 
Điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội: Từ 18,1 đến 24,75 điểm

Điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội: Từ 18,1 đến 24,75 điểm

Điểm chuẩn 2018 của ĐH Y Hà Nội cao nhất là 24,75 điểm cho ngành Y đa khoa, thấp nhất là ngành Y tế Công cộng với 18,1.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM có điểm chuẩn từ 18 trở lên

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM có điểm chuẩn từ 18 trở lên

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã công bố điểm chuẩn 2018. Ngành thấp nhất có điểm chuẩn 18, ngành cao nhất là 20,6.

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng thấp nhất là 15

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng thấp nhất là 15

Học viện Ngân hàng vừa công bố điểm chuẩn 2018 vào các ngành đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2018.

Điểm chuẩn 2018 Trường ĐH Y dược Hải Phòng cao nhất là 22

Điểm chuẩn 2018 Trường ĐH Y dược Hải Phòng cao nhất là 22

Điểm chuẩn 2018 ĐH Y dược Hải Phòng cao nhất là ngành Y khoa 22 điểm