Hội đồng ĐH Quốc gia TP.HCM đã biểu quyết và thông qua chủ trương phát triển phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM tại tỉnh Bến Tre thành một trường đại học thành viên. Quy mô đào tạo tại trường ĐH này sẽ đạt từ 300 sinh viên (năm 2025) đến 1.500 sinh viên (năm 2030).

ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ có thêm 3 trường ĐH thành viên
Hội đồng ĐH Quốc gia TP.HCM thông qua việc nâng cấp Khoa, Đề án, Phân hiệu thành các Trường ĐH thành viên

Hội đồng cũng biểu quyết và thông qua việc Đổi tên Học viện Môi trường và Tài nguyên thành Trường ĐH Công nghệ Môi trường đề phù hợp với quy định của pháp luật về cơ cấu của ĐH Quốc gia TP.HCM và không gây nhầm lẫn với trường đại học trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Ngoài ra, Hội đồng ĐH Quốc gia TP.HCM cũng bỏ phiếu thông qua đề án phát triển Khoa Y thành Trường ĐH Khoa học Sức khỏe.

Như vậy, trong tương lai, ĐH Quốc gia TP.HCM có tới 10 trường ĐH thành viên. 7 trường ĐH thành viên hiện nay bao gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Kinh tế Luật, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH An Giang.

Minh Anh

Chuyển đổi trường đại học thành quốc gia số thu nhỏ

Chuyển đổi trường đại học thành quốc gia số thu nhỏ

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, cái khó nhất trong chuyển đổi số không phải vấn đề công nghệ mà nằm ở con người. Con người phải thay đổi để thích nghi thì chuyển đổi số mới thành công.