Ngày 14/7, ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm ngưỡng nhận hồ sơ đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 cho 6 trường và các khoa trực thuộc.

Đây là ngưỡng điểm để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo trình độ đại học 6 trường ĐH thành viên gồm: Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Giáo dục; Và 3 khoa trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội gồm: Khoa Luật, Khoa dược, Khoa Quốc tế. 

ĐH Quốc gia Hà Nội lưu ý, điểm ngưỡng xét tuyển là tổng điểm 3 môn/bài thi (với thang điểm 30) đối với thí sinh thuộc khu vực 3 (KV3), được làm tròn đến hai chữ số thập phân; Điểm tối thiểu cho mỗi môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm; Đối với khối ngành đào tạo giáo viên (các ngành sư phạm), Trường nhận ĐKXT căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD- ĐT năm 2018

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ các trường, khoa trực thuộc như sau:

ĐHQG Hà Nội công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển của 9 trường, khoa thành viên
ĐHQG Hà Nội công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển của 9 trường, khoa thành viên
ĐHQG Hà Nội công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển của 9 trường, khoa thành viên
ĐHQG Hà Nội công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển của 9 trường, khoa thành viên
 
ĐHQG Hà Nội công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển của 9 trường, khoa thành viên
ĐHQG Hà Nội công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển của 9 trường, khoa thành viên
ĐHQG Hà Nội công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển của 9 trường, khoa thành viên
ĐHQG Hà Nội công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển của 9 trường, khoa thành viên
ĐHQG Hà Nội công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển của 9 trường, khoa thành viên
ĐHQG Hà Nội công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển của 9 trường, khoa thành viên
ĐHQG Hà Nội công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển của 9 trường, khoa thành viên
ĐHQG Hà Nội công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển của 9 trường, khoa thành viên
ĐHQG Hà Nội công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển của 9 trường, khoa thành viên

ĐHQG Hà Nội công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển của 9 trường, khoa thành viên

Lê Huyền