Nhiều vấn đề nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục đại học đã được nê ra tại hội thảo “Đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục” diễn ra ngày 14/12.

Một trong những nội dung quan trọng nhất được đề cập trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 là tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học. Từ đây, vai trò kiểm định chất lượng giáo dục đại học và hội nhập quốc tế là không thể thiếu.

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
Thứ trưởng Lê Hải An chủ trì

Nhận thức được điều này, Hội thảo“Đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục” đã đưa ra bức tranh tổng thể về vấn đề kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay, những thành tựu và thách thức cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Lê Hải An cho rằng, mặc dù công tác kiểm định trong thời gian qua đang ở mức chập chững song những kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đã được xã hội ghi nhận, tạo động lực để các cơ sở giáo dục đại học phát triển.

Thứ trưởng cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của 4 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục trong thời gian qua. Thứ trưởng nhấn mạnh, công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong thời gian tới cần đặc biệt chú trọng.

 

Đặc biệt, tháng 7 năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học sẽ được đi vào thực tiễn nên công tác kiểm định chất lượng giáo dục cần được nâng cao và thực hiện chuyên nghiệp.

Về phía Bộ GD&ĐT cần tăng cường công tác quản lý, giám sát việc kiểm định chất lượng, xác định rõ vai trò quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã có và tiếp tục có những văn bản hướng dẫn để công tác kiểm định được thông suốt, liền mạch. 

Trong đó, cần xây dựng được văn bản quy phạm pháp luật về tài chính để các trường có hành lang pháp lý hoạt động. Ngoài ra, cũng cần có kế hoạch tập huấn cho các kiểm định viên, các cơ sở giáo dục đại học, các trung tâm.

Về phía các trung tâm kiểm định, Thứ trưởng cho rằng, mỗi trung tâm cần phải trở thành một đơn vị độc lập, cần tăng cường trách nhiệm giải trình với xã hội. Mỗi trung tâm nên xây dựng một đội ngũ kiểm định viên cơ hữu, đội ngũ này cần có bằng kiểm định quốc tế.

Đồng thời cần tăng cường công tác hậu kiểm trong thời gian một năm đối với các trường. Thứ trưởng nhấn mạnh, các trung tâm cần phối hợp với Bộ GD&ĐT tư vấn cho các cơ sở giáo dục đại học nâng cao chất lượng kiểm định, trong đó tập trung đánh giá kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Để nâng cao chất lượng kiểm định, các trung tầm cần thường xuyên tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục. 

Minh Thu