Đây là bước tập dượt quan trọng để học sinh chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019 sắp tới.

Đề thi môn Tiếng Anh khảo sát lớp 12 năm 2019 của Hà Nội gồm 50 câu với thời gian làm bài là 60 phút. 

VietNamNet xin giới thiệu mã đề 012:

Đề Tiếng Anh thi thử THPT quốc gia năm 2019 của Hà Nội
Đề Tiếng Anh thi thử THPT quốc gia năm 2019 của Hà Nội
Đề Tiếng Anh thi thử THPT quốc gia năm 2019 của Hà Nội
 
Đề Tiếng Anh thi thử THPT quốc gia năm 2019 của Hà Nội
Đề Tiếng Anh thi thử THPT quốc gia năm 2019 của Hà Nội
Đề Tiếng Anh thi thử THPT quốc gia năm 2019 của Hà Nội

Dưới đây là đáp án tham khảo mà hệ thống giáo dục Hocmai đưa ra:

Đề Tiếng Anh thi thử THPT quốc gia năm 2019 của Hà Nội

Thanh Hùng

Đề văn thi thử THPT quốc gia năm 2019 của Hà Nội

Đề văn thi thử THPT quốc gia năm 2019 của Hà Nội

Ngày 27/3, toàn bộ học sinh lớp 12 tại Hà Nội đã bước vào bài thi môn Ngữ văn trong kì thi kiểm tra khảo sát chất lượng năm 2019.