Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn tỉnh Nghệ An năm 2019

Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn tỉnh Nghệ An năm 2019 gồm hai phần là phần Đọc - Hiểu (2 điểm) và phần Làm văn (8 điểm) yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức đã được học để trả lời. Mỗi thí sinh có 120 phút để hoàn thành bài thi của mình.

 

Ở kỳ thi năm nay, tỉnh Nghệ An có 65 hội đồng thi với 1.520 phòng thi. Tỉnh Nghệ An đã huy động 5.066 người thực hiện công tác coi thi, bảo vệ, phục vụ kỳ thi. Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đã thành lập 4 đoàn thanh tra lưu động để kiểm tra trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, an toàn.

Ban Giáo dục

Đáp án chính thức môn Ngữ văn thi lớp 10 của TP.HCM năm 2019

Đáp án chính thức môn Ngữ văn thi lớp 10 của TP.HCM năm 2019

- Sở GD-ĐT TP.HCM đã chính thức công bố đáp án và hướng dẫn chấm thi môn Ngữ văn thi lớp 10 năm 2019.