- Chiều nay 9/6, các học sinh Hà Nội đã trải qua đã bài thi môn Toán trong đợt tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018.

VietNamNet giới thiệu đề thi môn Toán của Hà Nội với thời gian làm bài trong 120 phút:

Đề thi và đáp án tham khảo môn toán vào lớp 10 ở Hà Nội

Dưới đây là hướng dẫn gợi ý làm bài thi của Hệ thống giáo dục Hocmai:

Đề thi và đáp án tham khảo môn toán vào lớp 10 ở Hà Nội

Đề thi và đáp án tham khảo môn toán vào lớp 10 ở Hà Nội

 
Đề thi và đáp án tham khảo môn toán vào lớp 10 ở Hà Nội

Đề thi và đáp án tham khảo môn toán vào lớp 10 ở Hà Nội

Đề thi và đáp án tham khảo môn toán vào lớp 10 ở Hà Nội


Thanh Hùng