Đề thi như sau: 

Đề thi và đáp án môn tiếng Anh thi lớp 10 TP.HCM năm 2020
Đề thi và đáp án môn tiếng Anh thi lớp 10 TP.HCM năm 2020
Đề thi và đáp án môn tiếng Anh thi lớp 10 TP.HCM năm 2020
Đề thi và đáp án môn tiếng Anh thi lớp 10 TP.HCM năm 2020
 

Sau đây là đáp án (Nguồn: GV Trường THPT Vĩnh Viễn): 

1.     D
2.     C
3.     C
4.     A
5.     B
6.     A
7.     C
8.     A
9.     D
10.  B
11.  C
12.  D
13.  F
14.  F (1914 = 20th Century)
15.  T
16.  T
17.  C
18.  D
19.  A
20.  B
21.  C
22.  D
23.  A
24.  C
25.  Occasionally
26.  Impressive
27.  Nominee
28.  Attention
29.  Conservation
30.  Decorating
31.  Modern patterns have been added to the Ao dai to make it more fashionable.
32.  Nowadays, learning a foreign language is compulsory for students of all ages.
33.  Mai suggested that Linh (should) clear up the garbage before leaving.
34.  It’s been a long time since the last time we use these machines.
35.  No one else in the club can play tennis better than Thu.
36.  They wish they were not travelling on uncomfortable buses.

Trước đó, ngay khi kết thúc môn tiếng Anh nhiều học sinh cho rằng đề tương đối dễ.

Học sinh Pha Lê (Trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 3,cho rằng, đề thi Anh văn năm nay vừa sức với học sinh, chỉ cần chăm chỉ là có thể làm được bài.

Lê Huyền

Học sinh nói gì về đề thi môn Tiếng Anh chiều nay?

Học sinh nói gì về đề thi môn Tiếng Anh chiều nay?

Hơn 82.000 học sinh TP.HCM vừa làm xong bài thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 trong 60 phút theo hình thức trắc nghiệm. Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi.