Đây là bước tập dượt quan trọng để học sinh chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019 sắp tới.

Bài thi Khoa học Tự nhiên gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Mỗi môn gồm 40 câu trắc nghiệm trong thời gian làm bài 50 phút.

Bài kiểm tra thành phần môn Lịch sử:

thi THPT quốc gia 2019,đề thi,đề thi THPT quốc gia
thi THPT quốc gia 2019,đề thi,đề thi THPT quốc gia
thi THPT quốc gia 2019,đề thi,đề thi THPT quốc gia
thi THPT quốc gia 2019,đề thi,đề thi THPT quốc gia

Bài kiểm tra thành phần môn Địa lý:

thi THPT quốc gia 2019,đề thi,đề thi THPT quốc gia
thi THPT quốc gia 2019,đề thi,đề thi THPT quốc gia
 
thi THPT quốc gia 2019,đề thi,đề thi THPT quốc gia
thi THPT quốc gia 2019,đề thi,đề thi THPT quốc gia
thi THPT quốc gia 2019,đề thi,đề thi THPT quốc gia

Bài kiểm tra thành phần môn Giáo dục công dân:

thi THPT quốc gia 2019,đề thi,đề thi THPT quốc gia
thi THPT quốc gia 2019,đề thi,đề thi THPT quốc gia
thi THPT quốc gia 2019,đề thi,đề thi THPT quốc gia
thi THPT quốc gia 2019,đề thi,đề thi THPT quốc gia

Thanh Hùng

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Khoa học Tự nhiên của Hà Nội

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Khoa học Tự nhiên của Hà Nội

Sáng 28/3, các học sinh lớp 12 tại Hà Nội đã bước vào bài thi Khoa học Tự nhiên trong kì thi kiểm tra khảo sát chất lượng năm 2019.