Theo đó, tổng chỉ tiêu lớp 10 chuyên vào 6 trường THPT chuyên và có lớp chuyên là 1.645 em. Trong đó có hai trường chuyên là Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa. Các trường THPT có lớp chuyên là THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Hữu Huân và THPT Mạc Đĩnh Chi. 

Tổng chỉ tiêu vào trường chuyên, lớp chuyên Toán là 280 học sinh, trong đó Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong tuyển 105 học sinh, các trường còn lại tuyển mỗi trường 35 học sinh.

Sau đây là đề thi môn Toán lớp 10 chuyên ở TP.HCM:

 
Đề thi môn Toán lớp 10 chuyên TP.HCM năm 2019

 Lê Huyền

Đáp án tham khảo môn Toán  thi lớp 10 của TP.HCM năm 2019

Đáp án tham khảo môn Toán thi lớp 10 của TP.HCM năm 2019

- Hơn 80.000 thí sinh TP.HCM vừa hoàn thành bài thi môn Toán lớp 10. VietNamNet đăng tải đáp án để thí sinh tham khảo.