Toàn thành phố có hơn 6.000 học sinh đăng ký thi vào trường chuyên, lớp chuyên. Thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn vào lớp 10 chuyên trong 150 phút. 

Sau đây là đề thi môn Ngữ văn lớp 10 vào trường chuyên, lớp chuyên:

 
Đề thi môn Ngữ văn lớp10 chuyên TP.HCM 2019

Lê Huyền

Đề thi văn lớp 10 của TP.HCM "cầm đề mà muốn viết ngay"

Đề thi văn lớp 10 của TP.HCM "cầm đề mà muốn viết ngay"

- Đề thi môn Ngữ văn lớp 10 của TP.HCM được nhiều thí sinh nói gần gũi với đời sống, còn các thầy cô giáo rất hào hứng đón nhận.