Dưới đây là đề thi môn Lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố tại Hà Nội:

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Lịch sử tại Hà Nội

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2020 – 2021 của Hà Nội diễn ra vào ngày 13/1. Đội tuyển mỗi bộ môn văn hóa của quận, huyện gồm 10 thí sinh dự thi, riêng môn Tin học có 5 thí sinh. Đội tuyển thi môn khoa học có 20 thí sinh.

Trong kỳ thi này có tổng cộng 30 hội đồng coi thi tại 30 quận, huyện. Nội dung thi gồm kiến thức toàn cấp học, riêng lớp 9 tính đến hết học kỳ I. Môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật có phần nghe hiểu.

 

Đối với môn Khoa học, cấu trúc đề thi và nội dung thi sẽ tham khảo tài kiệu “Giới thiệu đề thi IJSO, kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế” lần thứ 10, 11 do Sở GD-ĐT sưu tầm và tuyển chọn.

Hội đồng thi bắt đầu chấm thi từ ngày 14/1 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

PV

Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử

Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử

Trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm nay, môn Lịch sử có 464 thí sinh dự thi.