Xem đáp án MÔN TOÁN

Xem đáp án MÔN NGỮ VĂN

Xem đáp án MÔN TIẾNG ANH (hệ thường) 

Xem đáp án môn NGỮ VĂN (hệ chuyên)

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 ở TP.HCM có 80.327 thí sinh đăng ký dự thi. Chỉ tiêu tuyển lớp 10 các trường THPT công lập năm nay là 67.299 học sinh. Có 15.000 thí sinh không đăng ký thi.

 

Năm nay đề thi Ngữ văn lớp 10 của TP.HCM được nhiều chuyên gia và học sinh nhìn nhận hay. Đề thi Toán dễ thở ngoại trừ câu hỏi số 6 hơi khó để phân loại thí sinh.

Đề thi tiếng Anh có sai sót ở câu số 33 khi đánh nhầm  "young" thành "your", tuy nhiên học sinh vẫn đạt điểm tối đa ở câu hỏi này dù dùng "young" hay "your". 

Sau khi công bố đáp án, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ bắt đầu chấm thi lớp 10. Dự kiến ngày 13/6 công bố kết quả chấm thi; Ngày 14/6 sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên.  Từ 13 đến 15/6 học sinh nếu có nhu cầu làm đơn phúc khảo và nộp tại trường THCS đang học. Kết quả phúc khảo được công bố ngày 19/6. Điểm chuẩn vào lớp 10 được công bố ngày 10/7

Lê Huyền

Đề Toán tuyển sinh lớp 10 giống đề thi thử, Giám đốc Sở nói "không ảnh hưởng"

Đề Toán tuyển sinh lớp 10 giống đề thi thử, Giám đốc Sở nói "không ảnh hưởng"

Ngay sau khi kết thúc buổi thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Quảng Ngãi chiều ngày 5.6, nhiều thí sinh phản ánh đề thi "có vấn đề". 

Lê Huyền