Cụ thể 8 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm:

chứng chỉ ngoại ngữ,thi chứng chỉ ngoại ngữ

176 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin gồm:

chứng chỉ ngoại ngữ,thi chứng chỉ ngoại ngữ
chứng chỉ ngoại ngữ,thi chứng chỉ ngoại ngữ
chứng chỉ ngoại ngữ,thi chứng chỉ ngoại ngữ
 
chứng chỉ ngoại ngữ,thi chứng chỉ ngoại ngữ
chứng chỉ ngoại ngữ,thi chứng chỉ ngoại ngữ

Bộ GD-ĐT cũng công bố danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ; bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ gồm:

chứng chỉ ngoại ngữ,thi chứng chỉ ngoại ngữ

Thanh Hùng

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cấp chứng chỉ ngoại ngữ trái phép

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cấp chứng chỉ ngoại ngữ trái phép

Hiện hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Khoa Ngoại ngữ Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã tạm dừng trong khi hàng trăm học viên hoang mang vì thiếu thông tin.