Theo bà Kiều Thị Thanh Trang, Trưởng phòng Dạy nghề (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng), trong 10 năm từ 2010- 2019, TP Đà Nẵng đã tuyển sinh đào tạo nghề cho hơn 12.360 lao động đặc thù (theo chính sách hỗ trợ học nghề miễn phí trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng của TP), trong đó có 2.245 lao động học nghề nông nghiệp. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học nghề đạt 81,15%. Đối với các nghề nông nghiệp, kết thúc các khóa học, các học viên đều tự tạo việc làm.

Đà Nẵng phấn đấu hỗ trợ đào tạo nghề cho 2.000 lao động nông thôn giai đoạn 2019-2020
Đà Nẵng phấn đấu hỗ trợ đào tạo nghề cho 2.000 lao động nông thôn giai đoạn 2019-2020.

Giai đoạn 2019 – 2020, TP Đà Nẵng phấn đấu sẽ hỗ trợ đào tạo nghề cho 2.000 lao động nông thôn, tăng tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề hằng năm từ 2 - 3%. Trong đó, đào tạo nghề nông nghiệp cho 500 lao động nông thôn.

 

Từ các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, hàng chục nghìn lao động nông thôn ở thành phố Đà Nẵng đã được đào tạo nghề, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Hải Nguyên

Hà Nội đào tạo nghề cho hơn 16.000 lao động nông thôn trong năm 2019

Hà Nội đào tạo nghề cho hơn 16.000 lao động nông thôn trong năm 2019

- Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, năm 2019, toàn thành phố hỗ trợ đào tạo nghề cho hơn 16.000 lao động nông thôn.