- Chiều 20/1, Bộ GD-ĐT đã công bố 14 đề thi thử nghiệm của kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi thử nghiệm môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Đề thi thử nghiệm môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi thử nghiệm môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để các học sinh tham khảo.

Đề thi thử nghiệm môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Đề thi thử nghiệm môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi thử nghiệm môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để các học sinh tham khảo.

Đề thi thử nghiệm môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Đề thi thử nghiệm môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi thử nghiệm môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để các học sinh tham khảo.

Đề thi thử nghiệm môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Đề thi thử nghiệm môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi thử nghiệm môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để các học sinh tham khảo.

Đề thi thử nghiệm môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Đề thi thử nghiệm môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi thử nghiệm môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để các học sinh tham khảo.

Đề thi thử nghiệm môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Đề thi thử nghiệm môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi thử nghiệm môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để các học sinh tham khảo.

 
Đề thi thử nghiệm môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Đề thi thử nghiệm môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi thử nghiệm môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để các học sinh tham khảo.

Đề thi thử nghiệm môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Đề thi thử nghiệm môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi thử nghiệm môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để các học sinh tham khảo.

Đề thi thử nghiệm môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Đề thi thử nghiệm môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi thử nghiệm môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để các học sinh tham khảo.

Đề thi thử nghiệm môn Tiếng Nga kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Đề thi thử nghiệm môn Tiếng Nga kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi thử nghiệm môn Tiếng Nga kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để các học sinh tham khảo.

Đề thi thử nghiệm môn Tiếng Trung kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Đề thi thử nghiệm môn Tiếng Trung kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi thử nghiệm môn Tiếng Trung kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để các học sinh tham khảo.

Đề thi thử nghiệm môn Tiếng Nhật kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Đề thi thử nghiệm môn Tiếng Nhật kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi thử nghiệm môn Tiếng Nhật kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để các học sinh tham khảo.

Đề thi thử nghiệm môn Tiếng Đức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Đề thi thử nghiệm môn Tiếng Đức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi thử nghiệm môn Tiếng Đức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để các học sinh tham khảo.

  • Đề thi thử nghiệm môn Tiếng Pháp kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

    Đề thi thử nghiệm môn Tiếng Pháp kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

    <p>Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi thử nghiệm môn Tiếng Pháp kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để các học sinh tham khảo.</p>

    Nguồn: Bộ GD-ĐT