Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 2 và mồng 3/6 tới.

Sau đây là 135 điểm thi vào lớp 10:

Công bố 135 điểm thi lớp 10 tại TP.HCM
Công bố 135 điểm thi lớp 10 tại TP.HCM
Công bố 135 điểm thi lớp 10 tại TP.HCM
 
Công bố 135 điểm thi lớp 10 tại TP.HCM
Công bố 135 điểm thi lớp 10 tại TP.HCM
Công bố 135 điểm thi lớp 10 tại TP.HCM

Lê Huyền

TP.HCM công bố nguyện vọng 1 tuyển sinh lớp 10

TP.HCM công bố nguyện vọng 1 tuyển sinh lớp 10

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố số liệu ban đầu về đăng ký nguyện vọng 1 tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020.