Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 2 và mồng 3/6 tới.

Sau đây là 135 điểm thi vào lớp 10:

Thi vào lớp 10,tuyển sinh lớp 10
Thi vào lớp 10,tuyển sinh lớp 10
Thi vào lớp 10,tuyển sinh lớp 10
 
Thi vào lớp 10,tuyển sinh lớp 10
Thi vào lớp 10,tuyển sinh lớp 10
Thi vào lớp 10,tuyển sinh lớp 10

Lê Huyền

TP.HCM công bố nguyện vọng 1 tuyển sinh lớp 10

TP.HCM công bố nguyện vọng 1 tuyển sinh lớp 10

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố số liệu ban đầu về đăng ký nguyện vọng 1 tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020.