Hôm nay (19/1), Văn phòng Chính phủ có văn bản số 446/VPCP-KGVX thông tin ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình hoạt động của Trường ĐH Tôn Đức Thắng.
 
Xét Báo cáo của Bộ GD-ĐT về tình hình hoạt động của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:
 
Ghi nhận việc Bộ GD-ĐT đã lập tổ công tác làm việc với Trường ĐH Tôn Đức Thắng; làm rõ quá trình xử lý hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng đối chiếu với các quy định của pháp luật; có hướng dẫn việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo của trường.
 
Bộ GD-ĐT cần công khai, minh bạch nội dung báo cáo; trả lời, tiếp thu các ý kiến liên quan.
 
Đồng thời, chủ động phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN); tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, tạo điều kiện để Trường ĐH Tôn Đức Thắng sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo theo quy định và tiếp tục phát triển.

Yêu cầu công khai nội dung báo cáo

Theo Báo điện tử Chính phủ, ngày 8/1/2021 Bộ GD-ĐT đã có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Theo đó, Bộ GD-ĐT đã thành lập Đoàn công tác, trong đó có đại diện của Bộ Tư pháp để rà soát, làm rõ một số vấn đề của Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Sau khi Đoàn công tác làm việc với Trường ĐH Tôn Đức Thắng và các bên liên quan và dự thảo báo cáo kết quả, Bộ GD-ĐT đã làm việc với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ để thống nhất nội dung liên quan tới căn cứ pháp lý, thẩm quyền tạm đình chỉ công tác, cách chức đối với ông Lê Vinh Danh.

Chính phủ yêu cầu sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu kiện toàn bộ máy quản lý Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Theo đó, từ tháng 7/2019 tới thời điểm báo cáo (tháng 1/2021), Trường ĐH Tôn Đức Thắng chưa có Hội đồng Trường theo quy định. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã căn cứ Điều 71 Luật Giáo dục đại học; pháp luật về viên chức (ông Lê Vinh Danh là viên chức Nhà nước) và pháp luật về phòng, chống tham nhũng để xử lý (tạm đình chỉ, cách chức) ông Lê Vinh Danh.

Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP.HCM đã kết luận ông Lê Vinh Danh có vi phạm về quản lý kinh tế. Căn cứ kết luận này, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng của ông Lê Vinh Danh và yêu cầu cơ quan quản lý cán bộ xử lý kỷ luật về mặt chính quyền.

 

Theo quy định về quản lý công chức, viên chức, TLĐLĐVN là cơ quan bổ nhiệm cán bộ nên cũng là cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ khi xảy ra vi phạm. Tại thời điểm bị xử lý kỷ luật, ông Lê Vinh Danh là Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng theo quyết định bổ nhiệm của TLĐLĐVN.

Trước khi quyết định cách chức Hiệu trưởng của ông Lê Vinh Danh, TLĐLĐVN đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh với thời gian tạm đình chỉ công tác là 90 ngày. Theo pháp luật về viên chức thì thời gian tạm đình chỉ tối đa 30 ngày. Tuy nhiên, TLĐLĐVN đã căn cứ pháp luật về phòng, chống tham nhũng để tạm đình chỉ 90 ngày.

Báo cáo gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam của Bộ GD-ĐT là báo cáo đóng dấu "Mật". Trong văn bản thông báo ý kiến do Văn phòng Chính phủ phát hành, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ GD-ĐT công khai tất cả nội dung báo cáo.

Trước đó, trả lời chất vấn trước Quốc hội trong các ngày 6/11/2020 và 9/11/2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD-ĐT lập Đoàn công tác, trong đó có đại diện Bộ Tư pháp, để xem xét cẩn trọng, khách quan từ giác độ pháp lý và thực tiễn tình hình. Sau khi có kết quả sẽ công khai, minh bạch cho toàn dân biết. Tinh thần là Chính phủ rất công minh, ủng hộ tự chủ, tạo điều kiện cho Trường ĐH Tôn Đức Thắng nói riêng, các trường ĐH nói chung phát triển.

Lê Huyền

Tổng Liên đoàn nói về việc lập Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng

Tổng Liên đoàn nói về việc lập Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) cho rằng, kiến nghị về việc lập Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng của Hiệp hội các trường ĐH-CĐ Việt Nam chỉ căn cứ vào thông tin một chiều mà không trao đổi, xác minh là rất đáng tiếc.