Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020, đối với môn thi tự luận Ngữ văn, bài thi được chấm theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Đối với các môn thi còn lại (môn thi trắc nghiệm): làm tròn đến 2 chữ số thập phân cho từng bài thi và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.

Thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Điểm thi được làm tròn để xét tốt nghiệp THPT như thế nào?
Thí sinh làm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Thanh Tùng

Quy chế cũng nêu rõ, điểm xét tốt nghiệp THPT gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12.

Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp. Điểm xét tốt nghiệp sẽ bao gồm: 70% điểm thi THPT và 30% điểm trung bình lớp 12.

Điểm thi được làm tròn để xét tốt nghiệp THPT như thế nào?
Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2020

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

 

Đặc biệt, điểm xét tốt nghiệp sẽ được lấy đến 2 chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Ví dụ, điểm thi là 4,123 thì làm tròn thành 4,12; điểm thi là 4,126 thì được làm tròn thành 4,13.

Như vậy, nếu thí sinh đạt 4,99 thì sẽ không được làm tròn lên 5 và vẫn trượt tốt nghiệp.

Tuy nhiên, nếu thí sinh đạt 4,996 thì sẽ được làm tròn lên 5 và đỗ tốt nghiệp.

Điểm thi được làm tròn để xét tốt nghiệp THPT như thế nào?
 Phòng chấm thi trắc nghiệm ở tỉnh Hà Nam. Ảnh: Thanh Hùng

Theo Bộ GD-ĐT, điểm thi sẽ được công bố sau khi hoàn thành việc đối sánh dữ liệu. Theo kế hoạch, ngày 27/8, tất cả địa phương sẽ công bố kết quả thi.

Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/8. Việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh sẽ do hiệu trưởng các trường THPT chủ trì và hoàn thành chậm nhất vào ngày 4/9.

Thanh Hùng

Xuất hiện 4 trường hợp đặc biệt trong chấm thi tốt nghiệp THPT

Xuất hiện 4 trường hợp đặc biệt trong chấm thi tốt nghiệp THPT

Quá trình chấm thi tốt nghiệp THPT đã xuất hiện những tình huống khá đặc biệt như thí sinh khoanh đáp án vào đề thay vì trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Ở Quảng Ninh có đến 3 trường hợp như vậy.