- Để thuận tiện cho phụ huynh, Sở GD-ĐT hướng dẫn cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 năm học 2018-2019.

Phụ huynh Hà Nội có con sắp vào lớp 1 năm học 2018-2019 có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1-3/7.

Sở GD-ĐT Hà Nội hướng dẫn 6 bước đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 cụ thể như sau:

Bước 1: Truy cập vào cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến

Cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 ở Hà Nội

Bước 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh

Cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 ở Hà Nội

Bước 3: Đăng ký tuyển sinh

Cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 ở Hà Nội

Bước 4 và 5: Xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến 

Cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 ở Hà Nội

Bước 6: In thông tin đăng ký tuyển sinh

 
Cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 ở Hà Nội

Cha mẹ học sinh cần lưu ý những điều kiện cần thiết để đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh vào các trường lớp 1 năm học 2018-2019, gồm:

- Thiết bị điện tử có kết nối internet: máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh,...

- Hòm thư điện tử (email) liên hệ: Cha mẹ học sinh có hòm thư điện tử cá nhân, hoặc dùng nhờ hòm thư điện tử của của nhà trường.

- Mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh: để đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, lớp 6, cha mẹ học sinh nhất thiết phải có mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh; mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh này do trường mầm non, tiểu học năm học 2017-2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội bàn giao cho cha mẹ học sinh của học sinh cuối cấp. Mỗi mã số cha mẹ học sinh chỉ được đăng ký tuyển sinh trực tuyến một lần. 

Khi điền thông tin vào biểu mẫu đăng ký tuyển sinh trực tuyến chú ý:

Phần Thông tin cha, mẹ, người giám hộ: Cha mẹ học sinh nhất thiết phải khai đủ (Họ và tên, Năm sinh, Số CMND) một trong ba phần: Thông tin cha, Thông tin mẹ hoặc Thông tin người giám hộ.

Trường hợp sai thông tin học sinh: khi cha mẹ học sinh mang hồ sơ tuyển sinh đến nộp tại trường đăng ký tuyển sinh theo thời gian quy định, ban tuyển sinh nhà trường sẽ đối chiếu và chỉnh sửa theo đúng thông tin hồ sơ tuyển sinh.

Khi nộp hồ sơ nhập học, cha mẹ học sinh phải nộp kèm theo Giấy nhập học năm học 2018-2019 được in từ hệ thống tuyển sinh trực tuyến. Nếu đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công, có thể đề nghị trường tuyển sinh hỗ trợ in Giấy nhập học năm học 2018-2019 khi nộp hồ sơ.

Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7/2018.

Thanh Hùng

Lịch tuyển sinh vào lớp 1 và các trường mầm non Hà Nội năm học 2018-2019

Lịch tuyển sinh vào lớp 1 và các trường mầm non Hà Nội năm học 2018-2019

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố công tác tuyển sinh vào lớp 1 và các trường mầm non năm học 2018 - 2019.