Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) vừa bố danh sách các chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được đánh giá ngoài và được công nhận.

Theo đó, cả nước có 260 chương trình đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, trong số này có 171 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài; 135 chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Đáng lưu ý, trong 260 chương trình đạo tạo hoàn thành báo cáo tự đánh giá, có 259 chương trình của 58 trường ĐH; duy nhất 1 chương trình đào tạo CĐ là chương trình giáo dục tiểu học của Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt.

Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
 
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định
Cả nước có 260 chương trình đào tạo ĐH-CĐ được kiểm định

Minh Anh

Trường đại học càng 'tự chủ', xếp hạng thế giới càng cao

Trường đại học càng 'tự chủ', xếp hạng thế giới càng cao

Theo ông Vũ Hải Quân, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM thì: “Trường đại học càng có vị trí cao trên các bảng xếp hạng thì có nhiều quyền tự chủ hơn về quản trị và tổ chức bộ máy, về tài chính và về học thuật”.